Sommer Tilbud

Tilbudenende
gælder i ugerne 27-32

Hvad har du lyst til:

Se mere her.


Leje forbedring

Midlertidig lokal regel Gældende fra d.09.08.2022

 

Leje forbedring

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang, ved at placere en bold i et lempelsesområde der:

har et referencepunkt ved boldens oprindelige sted, er på størrelse med længden på et scorekort og er i det generelle område, ikke nærmere hullet." Bolden må renses.

 

 

Venlig hilsen

 

Regel og hcp udvalget

Golfskole til Spanien

Golfskole til Spanien 
m. Claus Clausen


Oliva Nova Beach & Golf Resort

fra d. 10.03.2023.-17.03.2023

 Tilmeldingsfrist er d. 15. november 2022

Rønnede Golf Klub
Symbiosen 2
4683 Rønnede
Tlf. 4440 0907
E-mail: info@ronnedegolfklub.dk